POLITIKA PRIVATNOSTI: INFORMACIJE O ZAŠTITI VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

U kompaniji RENAULT NISSAN SRBIJA d.o.o. (u daljem tekstu RNS) vaša privatnost je naš prioritet u ispunjavanju vaših želja i potreba. Konstantno razvijamo nove organizacione i tehničke mere kako bismo obezbedili da se vaši lični podaci bezbedno obrađuju i sa kojima ćemo zaštititi vašu privatnost i omogućiti vam da ostvarite svoja prava u okviru u skladu sa važećim propisima, posebno u skladu sa  Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZLP) i  Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnom kretanju tih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 /EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Glavna svrha ovog dokumenta je da vas obavestimo o podacima koje prikupljamo, o načinu njihove obrade i o tome kako to utiče na vas, odnosno na prava koja vam daje zakonodavstvo i koja obezbeđuje RNS.

1. KO SU RUKOVAOCI VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI?

Vaše lične podatke upravljaju i  obrađuju Renault Nissan Srbija d.o.o., pravno lice koje na tržištu Srbije zastupa marke  Renault, Dacia i Nissan i ovlašteni distributeri ovih marki kod kojih se nalaze vaši podaci (u nastavku "RENAULT" ili "mi") kao zajednički Rukovaoci podataka.

Renault Nissan Srbija, d.o.o. nalazi se na adresi Omladinskih brigada 90 v, 11070 Beograd, Srbija.

Za sva pitanja u vezi obrade podataka ili vaših prava, molimo vas da kontaktirate osobu ovlaštenu za zaštitu podataka:   zlp.nissan@nissan.rs.

Spisak ovlaštenih distributera je objavljen na www.nissan.rs/trgovci.

Prikupljene podatke delimo unutar RNS i sa vašim izabranim distributerom da vas rasteretimo dvostrukog pružanja istih podataka. U slučaju, ako izaberete više distributera, vaše lične podatke i saglasnosti prosledit ćemo svim izabranim. Svrha ovakvog rukovanja je da su vaši podaci u bazi tačni, na šta smo i obavezni.

2. KAKO SE KORISTE VAŠI LIČNI PODACI?

Vaše lične podatke prikupljamo kada popunite obrazac na našoj internet stranici, kada nas kontaktirate putem
e-pošte, telefona, live chat-a, kada posjetite ovlašteni salon ili servis ili na neki drugi način.

Vi osiguravate istinitost i tačnost informacija koje nam dajete.

Vaše lične podatke koristimo u različite svrhe:

Svrha

Pravna osnova

Upravljanje vaših zahteva, koje nam možete dati na bilo koji način (putem e-maila, telefona, naših internet stranica, preko društvenih mreža), kao što su: zahtev za probnu vožnju, za termin servisnog pregleda, za komercijalnu ponudu, za procenu troškova popravke, za informacije o novim i polovnim vozilima, i slično   ...

Ova obrada podataka je neophodna i opravdana je pre-ugovornim odnosom koji proizlazi iz vašeg zahteva.

 

Upravljanje našeg poslovnega odnosa: izvršenje kupovine vozila / rezervnih delova / dodatne opreme /

usluge popravke i održavanja vozila (naručba, račun …), kao i izvršenje ugovora o održavanju, ugovora o produženom jamstvu, pomoć na cesti (Renault Pomoć)

Ova obrada podataka je opravdana primenom ugovora koji imate sa nama.

Izvršenje opoziva vozila.

Ova obrada podataka je u skladu sa našim  zakonskim obavezama.

Upravljanje vašeg zahteva (žalbe, reklamacije)

Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (poboljšanje naših proizvoda i usluga i sprečavanje sudskih postupaka).

Upravljanje snimki vaših poziva.

Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (pružanje dokaza o našoj poslovnoj komunikaciji). Možete se protiviti tome.

Sprovođenje aktivnosti vezano na ankete o zadovoljstvu i studije o našim postojećim proizvodima i uslugama kao i studije o razvoju naših novih proizvoda i usluga.

Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (poboljšanje naših proizvoda i usluga).

Praćenje učinka naših aktivnosti (izveštavanje).

Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (merenje učinka našeg poslovanja i poboljšanje naših proizvoda i usluga).

Upravljanje vašeg učešća na događajima, u nagradnim igrama, takmičenjima i slično.

Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (organizovanje događaja).

Uz vašu saglasnost, kada je to zakonski propisano, kontaktiramo vas putem obične pošte, telefona ili
e-pošte za  personalizovane promotivne poruke, uključujući novosti o našim proizvodima, posebne ponude za kupnju ili održavanje vozila, pozivnice za događaje ili pozivnice za učešće u nagradnim igrama.

Ova obrada podataka se zasniva na vašoj izričitoj saglasnosti ili / i ukoliko je dozvoljeno bez vaše saglasnosti, na našem legitimnom interesu (obezbediti odgovarajući sadržaj, produbiti ugovorne odnose sa postojećim kupcima naših proizvoda i usluga).

Odgovaranje na vaše zahteve za prava u vezi sa vašim ličnim podacima (pogledajte odjeljak "5. Koja su vaša prava?")

Ova obrada podataka se zasniva na našim zakonskim obavezama i uključuje verifikaciju vašeg identiteta.

 

Generalno se obavezujemo da prikupljamo samo lične podatke koji su neophodni za svaku svrhu za koju obrađujemo vaše podatke.

Određeni podaci u internet obrascima putem kojih nam šaljete vaše zahteve označeni su kao obavezni. Oni su neophodni za sklapanje ugovora odnosno su potrebni kako bi ispunili vaše zahteve ili ispunili naše zakonske ili ugovorne obaveze. Ako ne želite da pružite tražene informacije, nećemo moći da obradimo vaš zahtev. Svrha drugih informacija je da vas bolje upoznamo, pogotovo da vam šaljemo prilagođene promotivne poruke i zato su opcionalne i slobodni ste da ih popunite ili ne. Tkođer  imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate izbris svojih podataka iz naše baze podataka.

Ako ste kupac naših proizvoda ili usluga, možemo vam nekoliko puta godišnje slati redovnom ili elektroničkom poštom informacije o novitetima ili pogodnostima, na osnovu našeg legitimnog interesa - osim u slučaju vašeg izričitog prigovora ili opoziva - i da ojačamo naše odnose i vaše poverenje i vernost.

Svaka obrada vaših ličnih podataka koja nadilazi naš legitimni interes odvijaće se samo uz vašu izričitu saglasnost za direktan marketing, u cilju pružanja atraktivnih ponuda. Ako želite da primate personalizovane prodajne ponude i popuste, tražimo vašu saglasnost kao bismo vama poslali najvažnije ponude koje su prilagođene vašim potrebama i koje će vas zaista zanimati.

Ako ste kupac naših proizvoda ili usluga, moći ćemo da vas kontaktiramo nakon preuzimanja novog vozila ili posete servisu, na osnovu našeg legitimnog interesa - osim u slučaju vašeg izričitog prigovora ili opoziva - i kako bismo vas pitali za zadovoljstvo našim uslugama.

Na osnovu vaših ličnih podataka (onih koje nam dajete direktno i onih koje dobijamo od naših partnera, kao i onih koje prikupljamo na automatski način tokom vaših poseta našim veb lokacijama ili tokom korišćenja naših mobilnih aplikacija na osnovu vaše saglasnosti, kao što su demografski, sociografski i podaci o ponašanju, pol, starost, mesto prebivališta, učestalost, način i vreme korišćenja usluga, veb lokacija i aplikacija, dosadašnje navike kupovine, lokacija ili internetska identifikacija), možemo na osnovu našeg legitimnog interesa - osim u slučaju izričitog prigovora ili opoziva, razviti komercijalne profile, segmente kupaca koji nam omogućavaju da preciznije procenimo i predvidimo vaše lične sklonosti i / ili interese za naše proizvode i usluge. Bolje poznavanje vas omogućava nam da vam ponudimo više prilagođene proizvode ili usluge i da vas bolje zadovoljimo. Profilisanje nije osnova za bilo kakvu automatsku odluku o sadržaju poruka koje ćemo vam poslati.

Kada ste u kontaktu sa našim pozivnim centrom, naš cilj je da najbolje zadovoljimo vaše zahteve Da bismo pružili dokaze o našoj poslovnoj komunikaciji, vaši pozivi se mogu snimati i čuvati u skladu sa zakonom. Međutim, možete se protiviti tome.

3. KOJI PODACI O VAMA SE PRIKUPLJAJU?

Lični podaci su podaci koji se mogu koristiti za identifikaciju fizičke osobe. Pored "tipičnih" identifikacionih informacija, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefon, to uključuje i tehničke informacije koje se mogu dodeliti nekoj osobi, kao što je IP adresa.

o  Lični podaci za identifikaciju, na primer: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, JMBG,  datum rođenja;

o  Podaci o kupovini, na primer: broj ugovora o kupovini, datum sklapanja ugovora, broj računa, datum računa;

o  Podaci o vlasništvu vozila, na primer: tip ugovora o održavanju, datum sklapanja ugovora, datum isteka ugovora;

o  Podaci o kontaktima sa kupcima, na primer:  tip zahteva za informacijama ili žalbe, datum zahteva;

o  Marketinške informacije, na primer: tip marketinške aktivnosti u koje ste bili uključeni, datum kontakta, prikupljeni podaci na internet stranicama i/ili u mobilnim aplikacijama, povezani podaci;

o  Podaci o vozilu (za razdoblje vašeg stvarnog vlasništva vozila), na primer: marka i model vozila, datum prve registracije, datum kupovine, broj šasije (VIN), informacije o uslugama servisiranja vozila, vrsta usluge (održavanje, popravka ...), datum usluge, podaci o povezivanju vozila.

U stvari, svi lični podaci su dobrovoljni, osim ako nam ti podaci nisu potrebni za sklapanje ugovora, za izvršavanje vaših zahteva ili za izvršavanje funkcionalnosti prilikom vaše posjete naših internet stranica a bez ovih podataka realizacija navedenih ciljeva nije moguća.


Podaci, koje prikupljamo automatski

Sa našim partnerima koristimo različite tehnologije za prikupljanje i čuvanje podataka o vašim posetama naših internet stranica, što može da uključuje korišćenje kolačića ili sličnih tehnologija za identifikaciju vašeg pretraživača ili uređaja. Ove informacije koristimo za upravljanje našom internet stranicom, za otkrivanje i sprečavanje neovlaštenog pristupa i za poboljšanje korisničke usluge. Pravna osnova je, prema tome, naš legitimni interes za poboljšanje korišnićkog iskustva naše internet stranice i nuđenje prilagođenih, relevantnih sadržaja u skladu sa vašim interesima. Kada posetite naše internet sajtove, automatski registrujemo datum, vreme i trajanje vaše posete, kao i ime vašeg Internet provajdera i internet stranice sa koje ste došli. Automatski dobijamo i informacije o količini preuzetih podataka, pretraživaču i operativnom sistemu i uređaju koji koristite.

Automatski prikupljeni podaci anonimni su čim se prikupe.

Važno je da napomenemo da je ova funkcija potpuno neobavezna i da je ne sprovodimo bez vaše saglasnosti. Za više informacija o našem pravilniku o kolačićima i uputstvima za upravljanje vaše saglasnosti posetite www.nissan.rs/kolacici

4. KO IMA PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA?

U našoj kompaniji pristup vašim podacima mogu dobiti samo oni suradnici kojima su potrebni za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza i to samo u mjeri potrebnoj za njihovo ispunjenje.

RNS će vaše lične podatke prenositi našoj matičnoj kompaniji Renault SAS, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt,  France i matičnoj kompaniji Nissan International SA, Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Suisse, u sledećim slučajevima:

-          za sprovođenje vaše narudžbine, kada se odlučite za kupovinu automobila;

-          za poboljšanje naših usluga sprovođenjem ankete o zadovoljstvu (Glas kupca - Voice of Customer);

-          za rešavanje reklamacija/garancijskih zahteva;

-          za statističke svrhe i izveštavanja.

Na osnovu vaše prethodne saglasnosti vaše lične podatke možemo da delimo sa drugim članovima Renault grupe, i to samo u svrhe na koje se vaš pristanak odnosi.

Vaše lične podatke možemo da delimo i sa ugovornim partnerima - pružaocima usluga kada obrađujemo sve ili deo vaših ličnih podataka u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunili zadaci koji su im povereni (na primer, hosting naše internet stranice ili mobilne aplikacije, pružanje usluga vezanih za funkcionisanje ili održavanje internet stranice, pružanje usluga vezanih za slanje komercijalnih ponuda, provođenje anketa i slično). Vaši lični podaci će se preneti samo ovlaštenim službama zbog njihovih funkcija i u okviru njihove nadležnosti.

Vaši podaci će se deliti sa trećim stranama ako ste dali saglasnost ili ćemo ih deliti sa našim tržišnim ugovornim partnerima u Srbiji, Francuski, Švicarski, Sloveniji, Hrvatski, Njemački i Španjolski ako smo zadužili treće strane da obrađuju informacije za nas jer je neophodno s obzirom na prirodu posla, jer je to naša ugovorna obaveza, ili na osnovi vaše saglasnosti. Na ovaj način ćete primati relevantne podatke o našim proizvodima i uslugama za koje ste zainteresovani.

Listu naših partnera možete da pronađete na  www.nissan.rs/partneri.

Vaše lične podatke prosljeđujemo trećim licima kako bi ispunili sve zakonske obaveze ili upravne ili sudske odluke,  i to samo ovlaštenim službama, zbog njihovih dužnosti i odgovornosti. U nekim slučajevima može da se zahteva od RNS da vaše lične podatke dostavimo lokalnim organima ili agencijama ili organima EU. U skladu sa ZZPL mi smo dužni da na zahtev dostavimo te podatke. Pored toga, RNS može da čuva vaše lične podatke zbog usklađenosti sa propisima Republike Srbije ili EU. Primer toga je uredba EU za povlačenju potencijalno štetnih vozila. U skladu sa tom uredbom moramo čuvati lične i kontaktne podatke svih pojedinaca, koji su vlasnici automobila naših marki, da možemo da vas obavestimo o eventualnom opozivu. Podaci koji se čuvaju zbog usklađenosti, ni u kom slučaju neće biti upotrebljeni za nikakve druge svrhe, jer je to u suprotnosti sa zakonom.

Imajte na umu da se naša zaštita ne širi na veb lokacije trećih strana kojima možete pristupiti putem linkova sa naših veb lokacija.

Koliko je to moguće, vaši podaci se nalaze na serverima u Evropskom ekonomskom području (EEA). Međutim, pošto se neki od naših pružalaca usluga nalaze u zemljama izvan EEA, vaši lični podaci se obrađuju u ovim zemljama.

Neke zemlje, na osnovu Odluke Evropske komisije o adekvatnosti obezbeđuju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka. Međutim, neke zemlje mogu imati različite propise o ličnim podacima iz Evropske unije. U tom slučaju, posebno obraćamo pažnju osiguravanju da se ovaj prenos podataka vrši u skladu sa važećim propisima i da se uspostave zaštitne mere koje osiguravaju nivo zaštite vaše privatnosti i vaših osnovnih prava koja su jednaka onima koje nudi Evropska unija (posebno koristeći standardne ugovorne klauzule Evropske komisije). Na osnovu jednostavnog zahteva koji ste poslali na adresu navedenu u odeljku "5. Koja su vaša prava?", možemo vam pružiti više informacija o ovim transferima.

Vaši lični podaci koje čuvamo, biće otkriveni isključivo osobama određenim u ovoj Politici privatnosti i njih nećemo prodavati ili trgovati sa njima. Uveravamo vas da su podaci koje ste nam poverili sigurni, jer je to naš glavni cilj.

5. KOJA SU VAŠA PRAVA?

Pravo na pristup podacima / informisanost:  imate pravo da znate koje lične podatke prikupljamo, iz kojih izvora i za koje svrhe. U skladu sa ovim omogućavamo vam da nas u bilo kom trenutku kontaktirate i zahtevate da vam te podatke pružimo.

Pravo na popravak podataka:  imate pravo da zahtevate ispravku bilo kakvih grešaka u svojim ličnim podacima. Naša  dužnost je da osiguramo tačnost ličnih podataka koje obrađujemo, što nastojimo da osiguramo svaki put kad vas kontaktiramo. Usprkos našim nastojanjima, može da se dogodi da su neki podaci koje obrađujemo netačni. U tom  slučaju se obavezujemo da ispunimo vaš zahtev za ispravljanjem podataka, da bi ispunili svoju obavezu, da o vama držimo ektuelne podatke.

Pravo na brisanje podataka: imate pravo da zahtevate da izbrišemo vaše lične podatke. Vaš zahtev smo dužni da ispunimo, osim ako moramo podatke čuvati u skladu sa zakonodavstvom. RNS se obavezuje da će iz svih baza podataka izbrisati ili anonimizirati vaše lične podatke, povezane sa obradom za koju ste dali saglasnost.

Pravo na prenos podataka:  imate pravo da zahtevate da vam se vaši lični podaci prenose u strukturiranom i često korišćenom formatu. RNS se obavezuje da će se na taj zahtev odazvati u zakonskom roku od 15 dana od davanja zahteva. Poslaćemo vam samo lične podatke, koje ste nam pružili, odnosno one koje smo dobili iz javno dostupnih izvora ili od naših partnera.

Pravo na ograničenje obrade podataka:  u skladu sa ZZPL u određenim slučajevima imate pravo da ograničite obradu ličnih podataka. U RNS  smo sproveli detaljan pregled naših svrhi i sredstava za obradu i nismo našli slučajeve koji bi zahtevali ograničenje podataka. Svi zahtevi u okviru ovog prava biće tretirani kao povlačenje saglasnosti, čime vam RNS ne neće više slati nikakvih drugih, osim neophodnih komunikacija.

Pravo na prigovor:  ZZPL obezbeđuje da možete uložiti prigovor na bilo koju obradu. Vaš prigovor će se tretirati kao povlačenje vaše saglasnosti, zbog čega vam RNS neće slati nikakvih drugih osim, najneophodnijih komunikacija.

Automatizovano donošenje odluka:  RNS ne vrši automatizovano donošenje odluka, osim po vašoj meri prilagođenog online oglašavanja, za koje bismo  prethodno dobili vašu izričitu saglasnost. Možete da opozovete svoju saglasnost ili da povučete svoje otkazivanje saglasnosti u bilo kom trenutku.  

Pravo, da u bilo kom trenutku da povučete vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u svrhe za koje smo tu istu prikupili, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti do njenog opoziva.

Za sva pitanja u vezi obrade podataka ili vaših prava ili u slučaju zloupotrebe vaših podataka molimo vas da kontaktirate osobu ovlaštenu za zaštitu podataka u Renault Nissan Srbija d.o.o na e-mail adresu zlp.nissan@nissan.rs.

Ako dođe do kršenja zaštite vaših ličnih podataka koji mogu predstavljati visok rizik za vaša prava i slobode, mi ćemo vas obavestiti o tome odmah, po mogućnosti u roku od 72 sata.

U rešavanju vaših žalbi u vezi sa obradom ličnih podataka koje sa vama ne možemo da rešimo direktno, sarađujemo sa nadležnim regulatornimi organima. Imate pravo na sudsku zaštitu i obraćanje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Pre svake prijave, molimo da nas kontaktirate kako bismo zajedno rešili vaš problem.

6. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

U skladu sa propisima, obavezujemo se da čuvamo vaše lične podatke samo za vreme koje je potrebno za ispunjenje pojedine svrhe obrade. Da bismo izračunali ove periode čuvanja i pohranjivanja podataka, prvenstveno se oslanjamo na sledeće kriterijume:

o   trajanje ugovora: ako imate ugovor sa nama;

o   vreme potrebno za obradu vašeg zahteva ili žalbe;

o   vreme kada je vaš korisnički račun otvoren (ako ste ga otvorili), osim u slučaju neaktivnosti 3 godine.

o   vaš interes i vaše odzivanje na naše promocijske poruke;

o   potreba da se održi određena istorija vaših interakcija sa nama, za dobro upravljanje našim poslovnim odnosima;

o   naše zakonske ili ugovorne obaveze.

Neke vaše lične podatke moramo čuvati u arhivi tako da možemo odgovoriti na bilo koji pravni postupak i tokom važenja propisa propisanih važećim zakonodajstvom.

Ako imate ugovor sa nama, vaši lični podaci se čuvaju najviše 15 godina posle vaše poslednje aktivnosti.

Ako nemate ugovor sa nama i dali ste pozitivnu saglasnost: vaši lični podaci se čuvaju najviše 3 godine posle vaše poslednje aktivnosti.

Ako nemate ugovor sa nama i dali ste negativnu saglasnost: vaši lični podaci se čuvaju najviše 6 meseci posle vaše poslednje aktivnosti.

Svi podaci se čuvaju u informacionom okruženju RNS, koje ima veoma visoke sigurnosne standarde i u kome specijalizovani tim radi na sprečavanju mogućih kršenja i problema.

7. AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Redovno proveravamo usaglašenost naše Politike privatnosti. Naša Politika privatnosti može da se tokom vremena promeni. U skladu sa ovom Politikom privatnosti nećemo smanjivati vaša prava bez vaše izričite saglasnosti. Na ovoj internet stranici objavljivaćemo sve promene ove Politike privatnosti, a u slučaju većih promena pružićemo vam vidljivijo obaveštenje.

April 2020.