NISSAN, LJETO I TI
NISSAN, LJETO I TI
PRAVNA NAPOMENA

(1) Pet godina garancije obuhvata 3 godine fabričke garancije i produženu garanciju za 4., 5.,
godinu po programu „As new“, ili 160.000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dva navedena uslova.