Ultimativni gradski crossover

QASHQAI

PRAVNA NAPOMENA

(1) Pet godina garancije obuhvata 3 godine fabričke garancije i produženu garanciju za 4., 5.,
godinu po programu „As new“ ili 160.000 km, a važi do ispunjenja prvog od dva navedena uslova.