ISPORUKA U SVIM BOJAMA - ODMAH!!!

X-TRAIL ZIMSKA MAGIJA

PRAVNA NAPOMENA

(1) Sedam godina garancije obuhvata 3 godine fabričke garancije i produženu garanciju za 4., 5.,
godinu po programu „As new“, a 6 i 7 godinu po programu Basic. ili 160.000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dva navedena uslova.