Podaci o proizvodima i uslugama

 

Ove stranice na uopšteni način predstavljaju proizvode i usluge NISSAN -a dostupne u Crnoj Gori.

Informacije koje NISSAN objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, ni društvo Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., 81000, Podgorica, Crna Gora, niti povezana društava, kao niti koncesionari i članovi NISSAN komercijalne mreže ne jamče za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kog podatka na ovim web stranicama.

 

Nova vozila

Karakteristike novih vozila predstavljenih na web stranicama NISSAN odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica.

Naznačene cijene su maloprodajne preporučene cijene i odgovaraju trenutnom cjenovniku marke NISSAN.

Tehnologija

NissanConnect (NC2 Kai)

Vožnja je ozbiljna stvar. Uslugama NissanConnect služite se samo kada je to sigurno. Neke aplikacije će biti dostupne kasnije.  Usluge i aplikacije dostupne su samo u određenim evropskim državama i na odabranim Nissanovim modelima. Neke usluge i aplikacije mogu da nude i treće strane kojima ne upravlja Nissan, a podložne su promjenama bez prethodne najave ili odgovornosti Nissana ili njegovih zastupnika (uključujući, bez ograničenja, usluge koje su odgodile/otkazale treće strane). Za određene daljinski upravljane funkcije potreban je odgovarajući telefon ili uređaj koji ne dolazi s vozilom. Mobilne mreže nude mobilni operateri i nisu pod Nissanovom kontrolom. Mobilne mreže nisu dostupne u svim područjima. Može se primjenjivati naplata roaminga i/ili prijenosa podataka. NissanConnect nije dostupan na crnogorskom jeziku. Podržava sljedeće jezike: engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, holandski, portugalski, turski, ruski, ukrajinski, danski, švedski, finski, poljski, slovački, češki, mađarski, grčki. Nissan nije odgovoran za zamjenu ili nadogradnju opreme niti povezane troškove do kojih može doći u kontinuiranoj upotrebi zbog promjena u uslugama.

Panoramski monitor Around View Monitor

Around View Monitor je praktično pomagalo, ali nije zamjena za pravilno upravljanje vozilom. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Pametna pomoć pri parkiranju

Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Upozorenje na nenamjeran izlazak iz trake

Efikasnost Sistema za upozorenje na nenamjeran izlazak iz trake zavisi od uslova na putu. Poštujte ograničenja brzine. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Otkrivanje pokretnih objekata

Sistem za otkrivanje pokretnih objekata ne može u potpunosti da ukloni mrtve uglove i ne može da prepozna sve objekte. Nije zamjena za pravilno izvođenje postupaka za vožnju unatrag. Poštujte ograničenja brzine. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Sistem pomoći pri naglom kočenju

Svrha sistema pomoći pri naglom kočenju jeste da upozori vozača i da mu pomogne prije nego što dođe do sudara; sistem ne može uvijek da spriječi sudar. Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Upozorenje na vozilo u mrtvom uglu

Svrha sistema za upozorenje na vozilo u mrtvom uglu jeste da upozori vozača; sistem ne može da spriječi kontakt s drugim vozilima ili da zamijeni pravilno izvođenje manevra promjene vozne trake. Sistem ne može da prepozna sve objekte. Prilagodite vožnju uslovima na putu. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Aktivno kočenje motorom

Sistem aktivnog kočenja motorom može da bude neefikasan, u zavisnosti od situacije. Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Aktivan nadzor smjera

Sistem aktivnog nadzora smjera može da bude neefikasan, u zavisnosti od situacije. Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Aktivan nadzor udobnosti

Sistem aktivnog nadzora udobnosti može da bude neefikasan, u zavisnosti od situacije. Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Pomoć pri polasku na uzbrdici

Ni u kom slučaju se nemojte oslanjati isključivo na sistem za pomoć pri polasku na uzbrdici za sprječavanje vozila da krene unatrag na uzbrdici. Uvijek vozite pažljivo i obzirno. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Otkrivanje umora vozača

Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Sistem za automatsko uključivanje dugih svjetala djeluje na brzinama većima od 20 km/h ako se prekidač svjetala nalazi u položaju 'Auto'. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Napredni ekran Drive-Assist

Prikazane informacije zavise od opreme koja je ugrađena u vozilo. Napredni ekran Drive Assist ne smije da se upotrebljava ako postoji opasnost da odvrati pažnju vozača u vožnji.

Prepoznavanje saobraćajnih znakova

Sistem djeluje u kombinaciji sa navigacionim sistemom. Prilagodite vožnju uslovima na putu. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Sistem dinamičkog nadzora vozila (ESP)

Sistem bi u vožnji uvijek trebalo da bude uključen, osim prilikom izvlačenja vozila iz blata ili snijega. Sistem ne može da spriječi nesreću uslijed naglih pokreta upravljačem, neoprezne ili opasne vožnje. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Sistem za kontrolu pritiska u gumama

Sistem za kontrolu pritiska u gumama nije zamjena za redovne provjere pritiska u gumama. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

ProPILOT Assist

ProPILOT Assist je zamišljen kao podrška vozaču; nije zamjena za savjesnu vožnju i praćenje uslova na putu. Uvijek vozite oprezno i pratite uslove na putu i u svom okruženju. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

ProPilot Park

Efikasnost sistema ProPilot Park zavisi od uslova na putu i u vašem okruženju kao i od stanja vozila. Uvijek vozite oprezno i pratite uslove na putu i u svom okruženju. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

e-Pedal

Upotreba papučice e-Pedal nije prikladna u svim uslovima; za ispravnu upotrebu odgovoran je vozač. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Upozorenje na dolazeći saobraćaj iza vozila

Svrha sistema za upozorenje na vozilo u mrtvom uglu jeste da upozori vozača; sistem ne može da spriječi kontakt s drugim vozilima ili da zamijeni odgovarajuće provjere pri kretanju unatrag. Sistem ne može da prepozna sve objekte. Prilagodite vožnju uslovima na putu. Uvijek vozite oprezno i pratite uslove na putu i u svojoj okolini. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

 

Usluge

Usluge predstavljene na ovim web stranicama odnose se na aktivne članove mreže NISSAN u Crnoj Gori. Naznačene cijene su maloprodajne preporučene cijene.

NISSAN zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, naročito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene NISSAN, njeni članovi mreže ili njeni zaposleni ne snose odgovornost.

NISSAN ne garantuje, ni izričito niti prećutno, uključujući garancije u pogledu komercijalne isplativnosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sistema, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju da se smatraju osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete NISSAN smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, NISSAN neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

Zbog interaktivne prirode stranica, konfigurator za proračun cijena takođe može da bude prisutan samo u informativne svrhe. Mreža NISSAN stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one koje su u vezi sa cijenama, dostupnosti predstavljenih modela, kao i najnovije promjene na modelima. U tom smislu, predlažemo konsultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti da Vam pruži savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji, ili kontakt sa ovlašćenim NISSAN koncesionarima. Na njihovim Internet stranicama koje se nalaze u sklopu stranica www.nissan.me moći ćete da pronađete i informacije o upotrebljavanim vozilima. 

 

Upotrebljavana vozila

Prikazivanje upotrebljavanih vozila na Internet stranicama ne smatra se davanjem ponude za kupovinu, nego pozivom za davanje ponude od strane Vas kao potencijalnog kupca.

Stoga Vas upozoravamo da se, u pogledu upotrebljavanih vozila koja se nalaze na Internet stranicama, davanje ličnih podataka prilikom pretraživanja upotrebljavanih vozila ni na koji način neće smatrati sklapanjem ugovora o kupoprodaji izabranog vozila. Ugovor o kupoprodaji upotrebljavanog vozila potrebno je sklopiti s ovlašćenim NISSAN koncesionarom.

Isto tako, upozoravamo Vas da se davanjem ličnih podataka prilikom pretraživanja upotrebljavanih vozila ni u kom slučaju neće smatrati rezervacijom odabranog vozila. To je moguće učiniti samo pri direktnom kontaktu ili posjeti ovlašćenom NISSAN koncesionaru.

Podaci o uslugama finansiranja

U poglavlju o finansiranju naći ćete usluge i cijene, koje su uopšteno definisane uslovima, a koje zavise od prihvatanja dosijea od strane finansijskih institucija. Podaci nisu vezani ugovorom. Registracija Vaših podataka na ovim web stranicama ne predstavlja ugovornu obavezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.

Samo potpisivanje prethodnih finansijskih ponuda i pribavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogući će osobi zaduženoj za finansiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtjev za finansiranje. Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovdje pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga osoba zadužena za finansiranje lišena svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvaćanje dosijea.

Linkovi

Da biste dodali link na stranicu www.nissan.me morate da imate prethodno pisano odobrenje od strane NISSAN-a. Da biste to učinili morate da kontaktirate web mastera stranice NISSAN.

NISSAN čini sve što je u njegovoj moći da bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne podstiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može da uputi na bilo koju adresu na Internetu, a budući da se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, NISSAN nema kontrolu nad stranicama koje se uz njega pojavljuju i ni u kom slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni su samo Vama ali NISSAN ne može uvijek da garantuje za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

S tim u vezi NISSAN ne odgovara za zakonitost i tačnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak ni u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup trećim podacima:

·       ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama,

·       ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku preduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.

Slike na internet stranici www.nissan.me su simbolične i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internet stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na greške u tekstu. Zbog posljedica globalne nestašice poluprovodnika neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutnim uslovima teško je predvidjeti mogućnost nabavke konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluprovodnika u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlašćenom koncesionaru.